e-mail  Provozovna spisovny:    Luka nad Jihlavou  1.máje 345,  PSČ 588 22

SOUKROMÁ SPISOVNA  Pavel Duba    
  V archivním dohledu Moravského zemského archivu v Brně
 Poskytujeme:


 1. Příprava písemností na místě vzniku
 2. Nakládka a odvoz písemností do spisovny
 3. Soupis předaných písemností
 4. Roztřídění písemností pro uložení do spisovny
 5. Uložení písemností do archivačních krabic
 6. Vypracování skartačního plánu
 7. Komunikace se státním archivem
 8. Skartace písemností s prošlou lhůtou
 9. Vyhledání potřebných písemností
10. Uložení písemností v optimálních klimatických podmínkách po zákonnou dobu
11. Předání archiválií věcně a místně příslušným státním archivům