e-mail  Provozovna spisovny:    Luka nad Jihlavou  1.máje 345,  PSČ 588 22

SOUKROMÁ SPISOVNA  Pavel Duba    
  V archivním dohledu Moravského zemského archivu v Brně
                                                                                                       

firmy v likvidaci:

 

Třídění, příprava písemností na místě vzniku, doprava

200,-Kč/1 hod/1 os.

Roztřídění písemností pro uložení do spisovny, soupis

500,-Kč/1 bm

Uložení písemností do archivačních krabic (je-li nutné)

20,-Kč/1 krabice

Vypracování skartačního plánu, jednání se státním archivem

1500,-Kč

Skartace písemností s prošlou lhůtou

200,-Kč/1 bm

Uložení písemností ve spisovně po zákonnou dobu

0,45 Kč/ bm/den

firmy činné:

 

Uložení písemností ve spisovně po zákonnou dobu včetně všech souvisejících služeb:

0,90 Kč/ bm/den

bm = běžný metr archivačních krabic případně šanonů

1 šanon=cca 0,1 bm